Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zakończono realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Modernizacja drogi gminnej 560038K "Wygon" w Łazanach, Zadanie nr 2: Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 183 w miejscowości Trąbki".

Komisja złożona z: sekretarza gminy,   inspektora nadzoru, przedstawiciela firmy budowlanej oraz pracowników Urzędu Gminy Biskupice,  odebrała prace w terenie. Dzięki przeprowadzonej modernizacji nakładki asfaltowe zyskały dwie drogi  położone na  terenach popegeerowskich.Pierwsza z dróg to „Wygon” w Łazanach. W ramach prac wykonano  nawierzchnię drogi gminnej o szerokości ok 3,00 m, wzmocniono pobocza  kruszywem łamanym oraz wykonano  „mijanki”. Wody opadowe z nawierzchni drogi, jak dotychczas, odprowadzano w stronę pobocza, a następnie do istniejących rowów ziemnych, częściowo umocnionych korytkami. Druga inwestycja położona jest przy drodze wewnętrznej na dz. ewid. nr 183 w miejscowości Trąbki. Zadanie inwestycyjne obejmowało wyprofilowanie, wykonanie nawierzchni asfaltowej, fragmentów odwodnienia oraz umocnienie poboczy.

- Sprawna realizacja tej inwestycje to kolejny bardzo ważny krok do podniesienia bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania po terenie naszej gminy. Obie drogi pełnią funkcję m.in. dróg dojazdowych do pól uprawnych – wykonanie nakładki asfaltowej z pewnością ułatwi dojazd do swych działek rolnikom, przed którymi wkrótce intensywny czas pracy. Ponadto wzdłuż tych dwóch dróg powstało wiele domów, a w Łazanach to także droga prowadząca do szkoły podstawowej,  więc finalizacja tej inwestycji z pewnością ucieszy też uczniów – komentuje Wójt Gminy – Renata Gawlik.

Całość inwestycji została wsparta  dofinansowaniem ze środków krajowych programu „Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Edycja III (PGR)" na poziomie 95%. Na wykonanie zadania gmina otrzymała promesę w wysokości 481 772,28 zł.

 

 

Przewiń do góry