Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Od kilku tygodni prowadzone są  prace związane z remontem dróg w miejscowości Tomaszkowice. Gruntownej przebudowie poddane zostały drogi „Słoneczna”  i „Długa”.

Ciężki sprzęt pojawił się na drodze „Długa” – przystąpiono do wykonania prac ziemnych, fragmentarycznego poszerzenia drogi,  wykonania odwodnienia i  montażu korytek, a także umocnienia części skarp płytami ażurowymi. Prace prowadzone są także  na drodze „Słoneczna”.  Tam wykonano umocnienia rowów oraz profilowanie nawierzchni.

Zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 560059K (ul. Długa) w Tomaszkowicach, Modernizacja drogi gminnej nr 560046K (ul. Dukla) w Sławkowicach, Modernizacja drogi gminnej nr 560058K (ul. Słoneczna) w Tomaszkowicach” zostało wsparte  dofinansowaniem  z Rządowego  Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwotą 2 599 960,00 złotych.

polski ład.png

 

 

 

 

Przewiń do góry