Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice - Renata Gawlik oraz Radna Gminy Biskupice - Kinga Dąbrowska zapraszają pracodawców i pracowników na bezpłatne szkolenie z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy organizowanego w Urzędzie Gminy Biskupice przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Terminy:

  • 18.05.2023r. w godz. 8.00-13.30 - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Pierwsza Pomoc (Miejsce: Aula Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka)
     
  • 19.05.2023r. w godz.  8.00-13.30 - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Ergonomia Miejsca Pracy (Miejsce: Aula Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka)
     
  • 7.06.2023r. w godz 8.00-13.30 - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Ergonomia Miejsca Pracy (Miejsce: Aula Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka)

 

Przypominamy:
Kodeks  Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek m.in. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie BHP.

Częstotliwość obowiązkowych szkoleń:
- Pracodawcy oraz kierujący pracownikami (nie rzadziej niż raz na 5 lat)
- Pracownicy administracyjno-biurowi (nie rzadziej niż raz na 6 lat)
- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (nie rzadziej niż raz na 3 lata)
- Pracownicy zatrudnieni przy pracach szczególnie niebezpiecznych (nie rzadziej niż raz na 1 rok)


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia m26 czerwca 1974r. Kodeks  Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

 

Partnerzy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych,Gmina Biskupice, ALPHA Bezpieczeństwo Pracy

 

Zaproszenie szkolenie BHP.png

 

 

 

Przewiń do góry