Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz szerzenie lokalnej kultury i tradycji regionalnych poprzez zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w budynku OSP Bodzanów oraz wyposażenia plenerowego”, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej w wysokości 70 000,00 zł. Celem projektu było zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz szerzenie lokalnej kultury i tradycji regionalnych poprzez zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w budynku OSP Bodzanów oraz wyposażenia plenerowego.  Beneficjent projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie, Lokalizacja operacji: Bodzanów.

 

lgd.jpeg
www.dolinaraby.pl

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bodzanowie Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

loga OSP.jpeg

 

 

 

Przewiń do góry