Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W ramach wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, Wójt Gminy Biskupie   odwiedzili  samorządowcy  z regionu -  burmistrz Krzeszowic – Wacław Grzegorczyk oraz Zastępca Wójta Gminy Czernichów – Stanisław Molik. 

 Podczas spotkania rozmawiano o prowadzonych  inwestycjach. Szczególnie skupiono się na tematyce dotyczącej modernizacji oświetlenia oraz budowie świetlic wiejskich.  Podjęto dyskusję o projektach,  a także możliwościach ubiegania się o środki zewnętrzne. Bardzo dziękujemy za efektywne rozmowy i wymianę doświadczeń.

 

 

Przewiń do góry