Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zwołuje  LXV  sesję nadzwyczajną Rady Gminy Biskupice, na dzień  22 maj 2023 r., godz. 16.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad LXV sesji  Rady Gminy.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek OSP z terenu gminy Biskupice.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Biskupice.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  LXI/397/23 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2023-2038.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2023 rok,  Nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwa Małopolskiego.
7.    Przyjęcia zadania od Powiatu Wielickiego w zakresie zarządzania drogami publicznymi oraz udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wielickiemu.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9.    Zakończenie obrad sesji.
           

 

 

 

Przewiń do góry