Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Za nami dwa z trzech planowanych spotkań szkoleniowych z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy”. Cykl bezpłatnych szkoleń odbywa się w auli Urzędu gminy Biskupice.  Organizatorami są Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik, Radna Gminy Biskupice – Kinga Dąbrowska oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do tej pory w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy a także postępowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, przeszkolonych zostało ponad 50 osób.   

Szkolenia skierowane są do pracodawców i pracowników. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. " Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Ergonomia Miejsca Pracy",  które zostało zaplanowane w dniu 7 czerwca 2023 roku w godz. 8.00-13.30 (aula UG Biskupice). Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem tel. 12 289 70 92.

 

 

 

Zaproszenie szkolenie BHP.png

 

 

 

Przypominamy:
Kodeks  Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek m.in. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie BHP.

Częstotliwość obowiązkowych szkoleń:
- Pracodawcy oraz kierujący pracownikami (nie rzadziej niż raz na 5 lat)
- Pracownicy administracyjno-biurowi (nie rzadziej niż raz na 6 lat)
- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (nie rzadziej niż raz na 3 lata)
- Pracownicy zatrudnieni przy pracach szczególnie niebezpiecznych (nie rzadziej niż raz na 1 rok)


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia m26 czerwca 1974r. Kodeks  Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

 

Partnerzy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych,Gmina Biskupice, ALPHA Bezpieczeństwo Pracy

 

 

Przewiń do góry