Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2519 z późn. zm.,) w zakresie m.in. ewidencji zbiorników bezodpływowych i kontroli umów z firmą asenizacyjną odbierającą nieczystości ciekłe ze zbiornika bezodpływowego (szamba) i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Biskupice wymaganych dokumentów tj. umowy, potwierdzeń regularnego wywozu nieczystości (faktury, rachunki za ostatnie 12 miesięcy) oraz zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Można to uczynić poprzez złożenie kopii dokumentów: na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Biskupice, pocztą lub skan na adres mailowy .

Właściciele nieruchomości, którzy nie przedłożą stosownych dokumentów do dnia 30.09.2023r. zostaną poddani kontroli z Urzędu, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

 

Do pobrania:

PDFInformacja dla mieszkańców - samokontrole.pdf (50,19KB)
DOCXPlan kontroli.docx (13,93KB)
DOCzgłoszenie do ewidencji.doc (48,00KB)
PDFWykaz firm - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 12 06 2023.pdf (284,49KB)
 

Przewiń do góry