Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W ramach projektu pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanego w partnerstwie subregionalnym (region wielicki, tarnowski, miechowski i olkuski) na terenie gminy Biskupice zamontowano 65 instalacji, w tym 5 na budynkach użyteczności publicznej. 60 instalacji o mocy od 2,32 do 9,9 kW zamontowano na budynkach prywatnych, pozostałe 5 szt., o mocach 19,8 i 29,7 kW zlokalizowano na budynkach użyteczności publicznej. Wartość urządzeń o łącznej mocy 421,35 kW wyniosła 1 427 855,98 zł.

Realizacja wspomnianej inwestycji przełoży się na poprawę jakości powietrza i ograniczenie zużycia energii konwencjonalnej, której produkcja powoduje zanieczyszczenie środowiska i postępujące zmiany klimatyczne. Produkcja „zielonej energii” dzięki instalacjom fotowoltaicznym to zarówno ochrona środowiska, jak i realne korzyści finansowe dla ich  użytkowników.

 

logo.jpeg

Przewiń do góry