Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie oficjalnie mają nową  remizę.  W niedzielę 4 czerwca uroczyście poświęcono i otworzono nową siedzibę. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta sprawowaną w intencji strażaków i ich rodzin w Kościele pw. św.  Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie.

Następnie korowód, złożony z pocztów sztandarowych z jednostek OSP z terenu powiatu wielickiego a także zaproszonych gości, pod przewodnictwem Orkiestry Dętej OSP Biskupice, udał się na plac przy remizie.

Obiekt pobłogosławił i poświęcił proboszcz Parafii Bodzanów  – ksiądz Antoni Wróblewski.  Następnie symbolicznego przecięcia wstęgi  i odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: poseł na Sejm RP – Urszula Rusecka, wójt gminy Biskupice – Renata Gawlik,   wicestarosta  wielicki – Henryk Gawor, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie - bryg. Przemysław Przęczek, wicemarszałek województwa małopolskiego – Łukasz Smółka,  prezes OSP Bodzanów – Tadeusz Drobniak,  zastępca dyrektora departamentu  funduszy europejskich UMWM - Roman Wcisło,  przewodniczący rady gminy Biskupice – Andrzej Kasina, sołtys miejscowości Bodzanów – Krzysztof Balicki.

Spotkanie było też dobrą okazją, by wręczyć odznaczenia zasłużonym członkom OSP Bodzanów. Druhowie zostali udekorowani medalami – "Zasłużony dla pożarnictwa”, „Strażak Wzorowy” za „Wysługę lat” a także „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

Decyzją Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Biskupicach Odznakami „Za wysługę lat” wyróżnieni zostali:

- druh Franciszek Lebiest -  za 65 lat działalności w strukturach OSP,
- druh Prezes OSP Bodzanów - Tadeusz Drobniak – za 40 lat działalności w strukturach OSP,
- druh Krzysztof Balicki -  za 10 lat działalności w strukturach OSP.

Decyzją Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali:

- druh Krzystof Kornio,
- druh Mariusz Surówka,
- druh Kamil Jachimczak.

Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP:

- Złotym medalem „Zasłużony dla Pożarnictwa” odznaczony został druh Paweł Wajda,
- Srebrnym medalem Zasłużony dla Pożarnictwa”  odznaczono druha Rafała Lebiesta,
- Brązowy medalem „ Zasłużony dla Pożarnictwa” odznaczono druha Krzysztof Lebiesta,
                                                                                      oraz druha Adriana Jachimczaka.

Decyzją Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaką "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia" -  odznaczono druha Pawła Wajdę.

Po części oficjalnej głos zabierali zaproszeni goście. Nie zabrakło przemów, gratulacji i miłych słów do osób szczególnie zaangażowanych w budowę remizy.

„Wybudowana remiza, której uroczystego otwarcia jesteście dziś  Państwo świadkami, jest symbolem wspólnych wysiłków wielu ludzi.  Inwestycja ta świadczy o wielkim zaangażowaniu, które wieńczy sukcesem codzienne starania i wysiłki, z wielka korzyścią dla miejscowej społeczności.  Niech to miejsce, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” służy całej bodzanowskiej społeczności jak najlepiej. Życzę sukcesów, szerokich perspektyw rozwoju,  wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech na co dzień zawsze towarzyszy Wam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, zaś kolejne lata przynoszą wiele radości, zdrowia i zadowolenia,  a Święty Florian, patron wszystkich strażaków, pomaga Wam w służbie i strzeże w każdej sytuacji"– życzyła Wójt Gminy Biskupice - Renata Gawlik.

Głos zabrał tez Wicestarosta Wielicki i Wójt Gminy Biskupice w latach 2010 -2018 Henryk Gawor. Pokrótce przypomniał  historię powstania tego obiektu.  Na ręce Prezesa OSP – Tadeusza Drobniaka złożył  list gratulacyjny i życzenia.

Nowo otwartą remiza to radość dla lokalnej społeczności – nie tylko dla strażaków, bowiem w górnej części remizy zlokalizowana została świetlica, która będzie dobrym  miejscem do spotkań  lokalnych działaczy – KGW, rady sołeckiej a także innych grup działających w Bodzanowie.

Organizatorami wydarzenia byli Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie oraz Wójt Gminy Biskupice.

 

 

Przewiń do góry