Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W tegorocznym naborze konkursowym „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS 2023” Województwa Małopolskiego także gmina Biskupice otrzymała dofinansowanie. Wśród dotowanych wniosków znalazł się ten złożony przez Urząd Gminy Biskupice, dotyczący modernizacji placu rekreacji przy Szkole Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Łazanach.

Bardzo się cieszę, że nasze zadanie pn. „Modernizacja placu rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży w  Łazanach” pojawiło się w puli dotowanych inwestycji  z MIRS.   Wnioskowaliśmy o kwotę 158 008,76 zł  a otrzymaliśmy 96 160,00 zł ta kwota w znacznej części pozwoli nam przeprowadzić modernizację miejsca dla dzieci i młodzieży” – komentuje Wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik.  W ramach zadania planujemy  modernizacje placu. Wykonamy roboty ziemne wraz z podbudową, demontaż istniejącej nawierzchni wraz z jej utylizacją i wymianą na nawierzchnię bezpieczną, odwodnienie terenu, demontaż istniejących oraz montaż nowych urządzeń typu street workout i urządzeń rekreacyjno – sportowych. Wykonane zostanie też częściowe ogrodzenie terenu”.

Całość inwestycji szacuje się na kwotę 316 517,54 zł,  z czego  96 160,00 zł pokryje dofinansowanie, natomiast pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gminy.

 

Przewiń do góry