Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przypominamy, że na terenie powiatu wielickiego można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Porady udzielane są w sposób hybrydowy (stacjonarnie lub zdalnie).

 

Od 3 stycznia 2022r. na terenie powiatu wielickiego można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Porady udzielane są w sposób hybrydowy (stacjonarnie lub zdalnie).

Aby uzyskać darmową pomoc prawną  należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:30, lub zapisać elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Osobiste udzielanie porad prawnych odbywać się będzie z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego tj.

  • zakrywanie ust i nosa,
  • dezynfekcja rąk,
  • zachowanie bezpiecznej odległości.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży stosowne oświadczenie, że nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście w punkcie, składa pisemne oświadczenie, że nie jest stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W przypadku chęci skorzystania z porady telefonicznej przed zapisaniem osoba składa takie oświadczenie bezpośrednio w budynku Starosta Rynek Górny 2, lub przesyła skan uzupełnionego oświadczenia do adres:

 

Harmonogram punktów na rok 2022:

1. Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 655, 32-015 Kłaj – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 świadczona przez Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy
 Sącz

 

Poniedziałek

w godzinach od 17.00 do 21.00

Wtorek

 

w godzinach od 15.00 do 19.00

Środa

w godzinach od 15.00 do 19.00

Czwartek

w godzinach od 15.00 do 19.00

Piątek

w godzinach od 14.00 do 18.00

 

2. Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – RADCA PRAWNY wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie

 

Poniedziałek

w godzinach od  12:30  do 16:30    

Wtorek

 

w godzinach od  7:30  do 11:30   

Środa

w godzinach od     7:30  do 11:30                                                                                                                                    

Czwartek

w godzinach od  11:30    do  15:30 

Piątek

w godzinach od 9:00   do  13:00      

3. Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE -świadczona przez Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 

Poniedziałek

w godzinach od 8.00 do 12.00

Wtorek

 

w godzinach od 7.30 do 11.30

Środa

w godzinach od 7.30 do 11.30

Czwartek

w godzinach od 7.30 do 11.30

Piątek

w godzinach od 7.30 do 11.30

4. Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka -NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – ADWOKACI wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką

 

Poniedziałek

w godzinach od 13.00 do 17.00

Wtorek

 

w godzinach od 11.30 do 15.30

Środa

w godzinach od 7.30 do 11.30

Czwartek

w godzinach od 11.30 do 15.30

Piątek

w godzinach od 8.00 do 12.00

5. Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE - świadczona przez Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 

 

Poniedziałek

w godzinach od 13.00 do 17.00

Wtorek

 

w godzinach od 7.30 do 11.30

Środa

w godzinach od 9:00 do 13.00

Czwartek

w godzinach od 7.30 do 11.30

Piątek

w godzinach od 9:00 do 13.00

 

Przewiń do góry