Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LXVII  sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 19 czerwca 2023 r.  o godz. 15.30 (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad LXVI sesji Rady Gminy.
  2. Wręczenie nagród Wójta Gminy dla sportowców,za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2022.
  3. Wręczenie nagród Wójta Gminy najlepszym uczniom za uzyskanie najwyższych wyników w roku szkolnym 2022/2023
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Biskupice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Wójta Gminy Biskupice „Zasłużony dla Kultury Gminy Biskupice”
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2023 rok,Nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku.
  8. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewiń do góry