Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

fotowoltaika.jpegW związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 informujemy, że umowa z Generalnym Wykonawcą montaży instalacji fotowoltaicznych na terenie Subregionu Wielickiego tj. firmą SANITO Sp. z o.o. została aneksowana. Aktualny termin przewiduje realizację zadania do dnia 28 lutego 2022r.

Obecnie  na terenie naszej gminy zostało zamontowanych 40 spośród 61 instalacji fotowoltaicznych. Pozostałe 21 oczekuje na realizację. Zgodnie z harmonogramem Wykonawcy montaże na terenie Gminy Biskupice będą realizowane w 2 i 3 tygodniu lutego br.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wykonawcę duży wpływ na opóźnienia w realizacji zadania miała pandemia, która przełożyła się na poważne zakłócenia na rynku dostaw. Mamy świadomość Państwa obaw związanych z nowym systemem rozliczeń jakie przewiduje znowelizowana Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Planowane zmiany przełożyły się na wzmożony ruch na rynku instalatorskim, co w rezultacie spowodowało rezygnację wielu ekip montażowych ze współpracy z wykonawcą zadania dodatkowo spowalniając realizację Projektu.

Podpisana 15 grudnia 2021r. znowelizowana Ustawa o OZE podzieliła właścicieli instalacji fotowoltaicznych na dwie grupy:

  • dotychczasowi prosumenci oraz osoby, które do 31 marca 2022r. złożą kompletne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie do sieci. Grupa
    ta pozostanie w systemie opustów, z którego będzie korzystać przez kolejnych 15 lat;
  • nowi prosumenci, którzy dokonają kompletnego i poprawnego zgłoszenia
    o przyłączenie mikroinstalacji do sieci po 1 kwietnia 2022 r. zostaną objęci system net-billingu.

Równolegle w dalszym ciągu podejmujemy próby apelowania w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska w sprawie uruchomienia prac nad nowelizacją ustawy o OZE, tak aby przedłużyć okres funkcjonowania zapisów „starej” ustawy dla uczestników projektów parasolowych do końca 2023r. Tzw. „Poprawka samorządowa” zakładałaby wydłużenie terminu zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci do końca grudnia 2023 roku, co pozwoliłoby na skuteczne zakończenie projektów, które zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji w oparciu o dotychczasowy sposób rozliczeń.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Renata Gawlik
Wójt Gminy Biskupice

 

 

loga unijne(1).jpeg

Przewiń do góry