Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Uczniowie, wspierani przez rodziców,  z rąk Wójt -  Renaty Gawlik,  kierownik GZOS – Agnieszki Fliśnik oraz Przewodniczącego Rady Gminy Biskupice – Andrzeja Kasiny odebrali wyróżnienia.

Najlepsze wyniki w nauce, wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych, zachowanie godne naśladowania oraz szczególne osiągnięcia, były brane pod uwagę podczas kolejnej  edycji przyznawania stypendiów najzdolniejszym uczniom naszej gminy. Nagrody Wójta Gminy Biskupice otrzymało w sumie 13 uczniów, z sześciu szkół podstawowych.

Tegoroczne wręczenie nagród odbyło się podczas  LXVII sesji Rady Gminy Biskupice.

W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Biskupice”, w 2023 r. stypendia Wójta Gminy Biskupice otrzymali następujący uczniowie placówek oświatowych Gminy:

 

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W BISKUPICACH:
1)    Greczkowska Martyna kl. VIII
2)    Gabriela Kukułka kl. VIII
3)    Olaf Stanak kl. VIII

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BODZANOWIE :
1)    Patryk Czaja klasa VIII
2)    Krzysztof Wajda kl. VIII
    
3. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAZANACH:
1)  Piotr Chmiel klasa VII
2)  Kinga Kulma klasa VI
 
4.  SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEBIECZANACH:
1)  Emilia Weinheimer klasa VIII
2)  Michał Nieckarz klasa VIII
3)  Mateusz Pacek klasa VIII

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWKOWICACH :
1)  Zuzanna Kasprzyk klasa VIII

6. SZKOŁA PODSTAWOWA W TRĄBKACH:
1)  Blanka Malinowska kl. VIII
2)  Amelia Jakóbiak kl. VI

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Przewiń do góry