Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Z dniem 31 stycznia 2024r. Gmina Biskupice zakończyła realizację projektu EKO TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 realizowanego przez gminy partnerskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Celem projektu było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem było aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.  

Zespół Ekodoradców Gminy Biskupice w okresie od czerwca 2020 do stycznia 2024 organizował liczne akcje informacyjno – edukacyjne skierowane do osób
w różnych grupach wiekowych, które miały pomóc w zrozumieniu konieczności działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

 W okresie 44 miesięcy realizacji projektu grupa ekodoradców udzieliła łącznie ponad 16 000 porad. Ekodoradcy służyli mieszkańcom wsparciem zarówno w zakresie informowania o dostępnej ofercie dofinansowań, jak również praktyczną pomocą w składaniu wniosków aplikacyjnych do programów dofinansowujących wymianę urządzeń grzewczych, działania termomodernizacyjne, jak również montaż OZE.

Efektem pracy była:

 • Wymiana 269 pieców
 • montaż 91 odnawialnych źródeł energii
 • termomodernizacja 44 budynków (ocieplenie, wymiana stolarki okiennej
  i drzwiowej).

Łączna wartość inwestycji wyniosła 6 344 451,92zł.

Jednocześnie informujemy, że gminni ekodoradcy w dalszym ciągu służą pomocą wszystkim osobom zainteresowanym modernizacją swoich budynków, która pozwoli na ograniczenie ich zapotrzebowania na energię i wpłynie korzystnie
na poprawę jakości powietrza.

Eko team.jpeg

---------------------------------------------------------

W dniu 08 czerwca 2020r Gmina Biskupice  przystąpiła do projektu EKO TEAM,  którego głównym celem jest aktywne działanie służące podniesieniu efektywności energetycznej budynków przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza. Projekt realizowany jest od 08.06.2020r do 31.03.2023r


Nasza gmina w ramach projektu zatrudnia 2 ekodoradców:

 • Pani Marcelina Słotwińska
  Główny Ekodoradca
  pok.33, piętro II
  kontakt telefoniczny (12) 289 70 95
  email:

 

 • Pani Justyna Kupiec
  Ekodoradca
  pok. 33, piętro II
  kontakt telefoniczny (12) 289 70 80
  email:

 

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na wykonaną/ planowaną wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania, instalację  fotowoltaiczną lub termomodernizację budynku skontaktuj się z nami, a my przedstawimy dostępne programy umożliwiające odzyskanie części zainwestowanych środków finansowych.

Doradztwo w zakresie:
•    Programu pn.„Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” realizowanego przez Gminę Biskupice ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zakładającego wymianę palenisk opalanych paliwem stałym na gazowe (max kwota dotacji 5 000 zł na zakup pieca i 2 000 zł na instalację);

•    Programu priorytetowego "Czyste powietrze" realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowującego działania związane z wymianą nieefektywnych źródeł ogrzewania, termomodernizacją budynków oraz montażem instalacji fotowoltaicznej; Więcej: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

•    Programu "Mój Prąd" wspierającego produkcję „zielonej” energii z własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie w formie dotacji do wysokości 50% poniesionych kosztów;

Usługi Rozwoju Projektu są współfinansowane ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
                                                    

Eko team.jpeg

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z początkiem 2023r. pracownicy Urzędu Gminy Biskupice rozpoczną coroczny cykl kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy Biskupice.

 

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego od 2023r. Gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia 200 kontroli planowych palenisk w budynkach mieszkalnych. Kontrola obejmuje weryfikację użytkowanych źródeł ogrzewania i stosowanego materiału opałowego.

W trakcie kontroli kontrolowany zobowiązany jest do:

 • umożliwienia kontrolującym wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • umożliwienia kontrolującym poboru prób materiału opałowego;
 • okazania kontrolującym dokumentów mających związek z problematyką kontroli.

W przypadku podejrzenia spalania odpadów pracownicy Urzędu Gminy mają prawo poboru próbki materiału paleniskowego celem przekazania jej do badania.

Jednocześnie przypominamy właścicielom budynków użytkującym nieekologiczne urządzenia grzewcze zasilane na paliwo stałe o konieczności wymiany kotłów pozaklasowych do końca kwietnia 2024r. Z kolei urządzenia grzewcze 3 i 4 klasy muszą zostać wymienione do końca grudnia 2026r.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Za palenie mułem węglowym, flotami węglowymi, zawilgoconym drewnem o wilgotności powyżej 20% grozi w Małopolsce kara grzywny do 5 000 zł.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2022

Nowy obowiązek dla właścicieli budynków mieszkalnych, lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej

 

Pragniemy poinformować, że od 1 lipca 2021 r. został uruchomiony rejestr CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jest to nowy, ogólnopolski system informacji o źródłach ogrzewania budynków, ma ona pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym będą gromadzone informacje na temat źródeł emisji. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji tj. do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Z kolei dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni. Okres ten dotyczy również nieruchomości, w których zainstalowano nowe źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:
1)    W formie elektronicznej, za pośrednictwem systemy teleinformatycznego CEEB, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Do złożenia deklaracji w tej formie niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub korzystanie z e–dowodu.
2)    W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Biskupice na Dzienniku Podawczym.
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów będą groziły kary grzywny.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://zone.gunb.gov.pl

PDFdeklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf (259,67KB)
PDFdeklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf (289,42KB)
 

                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Już po raz trzeci ogłaszamy kolejną edycję konkursu ekologicznego pod nazwą:  „BĄDŹ EKO” zachęcającego do podejmowania proekologicznych rozwiązań w zakresie wymiany nieekologicznych kotłów na paliwo stałe, działań termomodernizacyjnych oraz montażu odnawialnych źródeł energii.

 

Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkie osoby, które w okresie od 1.01.2023r. do 30.11.2023r. skorzystały lub skorzystają z porady Ekodoradcy, poniosły lub poniosą wydatki, o których mowa powyżej i złożą wypełniony formularz karty zgłoszeniowej wraz z niezbędnymi załącznikami na dzienniku podawczym Urzędu Gminy. Nagrodą w konkursie jest oczyszczacz powietrza.

Losowanie zwycięzcy odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową jest dostępny poniżej:

Karta zgłoszeniowa.docx (17,10KB)
Regulamin.docx (18,23KB)

 

 

 

 


 

 

Przewiń do góry