Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Już w ten weekend (15 lipca 2023r.)  kolejna odsłona projektu "Trenuj z Wojskiem" odbędzie się w Krakowie w 16 Batalionie  Powietrznodesantowym przy ulicy Wrocławskiej 82.

Zapisy:
16bpd@ron.mil.pl
Tel. 531505755
 
 W czasie szkolenia:

 • Każdy uczestnik zajęć jest objęty ubezpieczeniem - jego koszt pokrywa organizator.
 • Każdy uczestnik otrzymuje racje żywnościowe przewidziane przez organizatora.
 • W trakcie zajęć organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne .
 • Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-16.00
 •  Uczestnik musi przybyć do jednostki - stawiennictwo - nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć!
 •  Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Zajęcia obejmują takie formy aktywności jak:
  - podstawy posługiwania się bronią (strzelanie na trenażerze),
  - podstawy survivalu,
  - podstawy walki w bliskim kontakcie,
  - podstawy taktyki wojskowej,
  - rodzaje alarmów,
  - zakładanie maski przeciwgazowej,
  - rzut granatem ćwiczebnym,
  - terenoznawstwo i marsz,
  - podstawy pierwszej pomocy.

 
 
ZASADY NABORU
 

 • Nabór prowadzi jednostka wojskowa – odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń i zarządzanie danymi (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i RODO). Zgłoszenia przyjmowane są do godz.13.00 dnia poprzedzającego szkolenie w jednostce wojskowej.
 • Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko, wiek, nr tel. i adres poczty elektronicznej (lub jedno z nich).
 • Decyduje kolejność zgłoszeń. Jest możliwość wpisania się na listę rezerwową (bez gwarancji uczestnictwa).
 • Liczba uczestników zajęć w jednostce nie powinna przekroczyć limitu 150 i nie może być mniejsza niż 50 osób.
 • Uczestnikami zajęć mogą być osoby w przedziale wieku 15 -65 lat (poniżej 18 lat – wymagana zgoda opiekuna prawnego), posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie i niebędące obywatelami innego kraju, bez poważnych problemów zdrowotnych (co potwierdzają składając własnoręcznie podpisane oświadczenie).

 

Przewiń do góry