Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

logo SDS.png

Kierownik: Elżbieta Duda
Tomaszkowice 455
32-020 Wieliczka
tel. (12) 250 79 00
e-mail:
www.sdstomaszkowice.pl

Znajdź nas na facebooku  facebook.com/sdstomaszkowice


 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach został powołany, jako samodzielna jednostka w sierpniu 2004 roku, swoje funkcjonowanie rozpoczął w grudniu 2004 roku a uroczyste otwarcie nastąpiło we wrześniu 2005 roku.  ŚDS jest jednostka organizacyjną Gminy Biskupice utworzoną w celu wykonywania zadań zleconych określonych w ustawach o ochronie zdrowia psychicznego i o pomocy społeczne, finansowaną z budżetu Wojewody Małopolskiego. Działa jako placówka  dziennego pobytu o charakterze ponadlokalnym utworzoną w celu oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego, ale mają trudności w codziennym życiu, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Placówka  przeznaczona jest  dla 38-ciu osób powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Biskupice oraz sąsiednich gmin Wieliczka i Gdów, wykazujących zaburzenia psychiczne lub niepełnosprawność intelektualną.

Zajęcia w Domu odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530.

Przewiń do góry