Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 25 lipca w auli Starostwa Powiatowego odbyło się wręczenie promes w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wójt Gminy Renata Gawlik oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kasina odebrali promesę z rąk wicewojewody Ryszarda Pagacza, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierza Bernackiego oraz Poseł na Sejm RP Urszuli Ruseckiej. W spotkaniu, oprócz samorządowców i osób duchownych uczestniczyli także ks. Stanisław Wciślak Proboszcz Parafii Łazany oraz ks. Mateusz Podczerwiński wikariusz Parafii Biskupice i dekanatowy duszpasterz młodzieży.

Gmina Biskupice otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 981 100,00 zł na prace inwestycyjne przy zabytkach na terenie gminy Biskupice. Pierwsze dofinansowanie w wysokości 117 720,00 zł Gmina otrzymała na realizację projektu pn.: „Prace konserwatorsko – renowacyjne przy 3 zabytkowych kapliczkach na terenie Gminy Biskupice”. Przedmiotem inwestycji będzie opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac konserwatorsko – renowacyjnych przy kapliczkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków: Kapliczka kolumnowa z figurą N.M. Panny z 1898r. w Trąbkach wpisana pod numerem 84/865, Kapliczka z figurą Matki Boskiej z 1901r. w Łazanach wpisana pod numerem 83/865 oraz Kapliczki słupowej z figurą św. Jana Nepomucena w Biskupicach, wpisanej do rejestru zabytków w dniu 20.05.1987r. pod nr A-561.  Wszystkie prace gmina planuje wykonać w roku 2024.

Drugie dofinansowanie w wysokości 863 380,00 zł Gmina otrzymała na realizację projektu pn.: „Prace konserwatorskie w dwóch zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Gminy Biskupice”. Realizacja projektu polegać będzie na udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie dla dwóch parafii: Parafia pw. Św. Marcina w Biskupicach oraz Parafia pw. Znalezienia Krzyża Św. w Łazanach. W kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Biskupicach prace inwestycyjne będą obejmowały konserwację ołtarza głównego. Kościół parafialny pw. Św. Marcina w Biskupicach jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-249 w dniu 04.08.1965r. [A-288/M]. W ramach realizacji zadania dotacja zostanie udzielona także na prace konserwatorskie planowane do przeprowadzenia w drugim kościele parafialnym w Gminie Biskupice, w kościele pw. Znalezienia Krzyża Św. w Łazanach. Kościół także jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-196 w dniu 15.10.1970r. [A-289/M]. Pracami konserwatorskimi objęty będzie prawy, boczny ołtarz, ambona oraz nakrywa chrzcielnicy. Wyżej wymienione prace będą miały na celu zahamowanie procesów destrukcyjnych, ograniczenie przyczyn zniszczeń obiektu poprzez  przeprowadzenie konserwacji technicznej. Wykonanie prac pozwoli na odtworzenie zniszczonych detali oraz przywrócenie walorów estetycznych.

Zabytki1.jpeg

Zabytki2.jpeg

Zabytki3.jpeg

Zabytki4.jpeg

 Fot: Powiat Wielicki, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz

Przewiń do góry