Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Szanowni Państwo,

informujemy, że Gmina Biskupice przystąpiła do sporządzenia opracowania dokumentacji projektowej składającej się z dwóch zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice;

- budowy oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach.

Projektowana oczyszczalnia ścieków poprzez zmniejszenie częstotliwości wywozu nieczystości płynnych znacząco ograniczy koszty eksploatacyjne placówki.

Przebudowa sieci wodociągowej, ma na celu częściową wymianę istniejącej armatury wodociągowej tj. istniejących zasuw wodociągowych, hydrantów przeciwpożarowych oraz sieciowych reduktorów ciśnienia. Całość ww. uzbrojenia poza działkami  stanowiącymi własność Gminy Biskupice znajduje się na Państwa działkach. Planowana inwestycja w głównej mierze będzie zależna od Państwa, poprzez czynny udział i podpisanie stosownych zgód umożliwiających realizację przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Wójt Gminy Biskupice, zawiadamia, o planowanym kontakcie ze strony upoważnionych przez gminę projektantów dokonujących wizji  w terenie, na którym znajduje się ww. infrastruktura wodociągowa. Aby dokonać planowanych modernizacji, niezbędne jest wyrażenie zgody przez właściciela terenu na wykonanie prac modernizacyjnych.

Celem opracowania dokumentacji projektowej i wykonania  przebudowy armatury wodociągowej na terenie Gminy Biskupice, będzie znaczące ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej, oraz uciążliwe ograniczenia w dostawie wody, a co za tym idzie  zapewnienie ciągłości i niezawodności dostawy wody do Państwa domów. Wraz z wymianą zasuw wodociągowych, znacząco ograniczony zostanie zasięg uciążliwości wystąpienia przerw w dostawie wody,  a sprawne zasuwy sieci wodociągowej  w przypadku wystąpienia awarii, ograniczają obszar wyłączenia wody oraz ograniczają straty wody przy napełnianiu i odpowietrzaniu wodociągu po usunięciu awarii wodociągowej.

 

Wójt Gminy Biskupice - Renata Gawlik

 

Przewiń do góry