Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Informujemy, że z dniem 27 lipca 2023r. Gmina Biskupice podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego aneks do umowy o dofinansowanie
w zakresie realizacji Projektu pn.: "Wymiana pieców i kotłów w indywidulanych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice – II edycja". Aneks przedłuża termin realizacji umowy do dnia 31 października 2023r. (rozliczenie inwestycji przez mieszkańca możliwe jest do końca września 2023r.). W związku z powyższym informujemy, że jest to już ostatnia szansa na skorzystanie z dofinansowania do wymiany urządzeń grzewczych zasilanych na paliwo stałe.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Programu rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia możliwe jest po zawarciu umowy z Gminą, którą poprzedza sporządzenie oceny energetycznej przez podmiot zewnętrzny. Ocena jest bezpłatna i jej celem jest stwierdzenie ewentualnej konieczności termomodernizacji budynku. Wnioski o dofinansowanie można składać
na dzienniku podawczym Urzędu Gminy tj. Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.

https://biskupice.pl/222/51/wymien-piec.html

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem 12 289 70 95,12 289 70 80 lub bezpośrednio w Zespole Ekodoradców Urzędu Gminy Biskupice, pokój 33.

Przewiń do góry