Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wiertarko - wkrętarki akumulatorowe, łopaty a także strażackie płaszcze przeciwdeszczowe otrzymali  druhowie z jednostek wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - OSP Trąbki oraz OSP Biskupice. Na ręce Prezesów jednostek dh Zbigniewa Ładygi oraz dh Juliusza Kanarka symbolicznego przekazania sprzętu dokonała  Wójt Gminy –  Renata Gawlik.

Koszty zakupów pokryte zostały z budżetu gminy Biskupice w ramach wyposażania magazynów przeciwpowodziowych. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel wyniosła  7 712,00 złotych.

Strażacy-ochotnicy pełnią ważną służbę w gminie Biskupice. Najczęściej to oni są pierwsi w miejscu zdarzenia i potrzebują nowoczesnego sprzętu, aby móc ratować mienie a czasem też i  ludzkie życie. Aby skutecznie wykonywać swoje zadania potrzebują sprawnych narzędzi. Jako Gmina Biskupice staramy się, w miarę naszych możliwości, sukcesywnie doposażać naszych druhów. Ostatnie, intensywne opady deszczu, wymusiły na nas uruchomienie rezerwy kryzysowej i dokonanie zakupu brakującego sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych – komentuje Wójt Renata Gawlik.

 

 

 

 

Przewiń do góry