Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Blisko miesiąc trwa realizacja zadania pod nazwą: „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice poprzez przebudowę sieci wodociągowej". Inwestycja mająca na celu poprawę infrastruktury wodnej, swoim zasięgiem obejmuje wszystkie 12 miejscowości gminy.

Do tej pory wymieniono: 7 zasuw, 2 reduktory i 1 hydrant w miejscowości Tomaszkowice oraz 8 zasuw, 1 reduktor i 2 hydranty w Przebieczanach. Obecnie prace toczą się w Biskupicach. Następnie prace przeniosą się do  Sułowa oraz Trąbek.

Realizacja tej inwestycji wiąże się z koniecznością wyłączeń wody. O każdorazowej planowanej przerwie w dostawie wody mieszkańcy są informowani za pomocą komunikatów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Według projektu wstawionych zostanie 110 zasuw sieci wodociągowej (48 istniejących  zostanie wyremontowanych i zamontowane zostaną 62 nowe).  W projekcie przewidziano również remont 13 hydrantów.  Dodatkowo zainstalowanych zostanie 20 reduktorów sieciowych stabilizujących ciśnienie w sieci wodociągowej. Przeprowadzenie takiej modernizacji pozwoli znacząco zmniejszyć czas reakcji i skrócić czas wyłączeń  wody przy ewentualnej awarii sieci. Ponadto, w przyszłości pozwoli ograniczyć obszar, na którym wystąpią  braki wody, a tym samym zredukować jej straty, przyspieszyć czas  naprawy awarii a docelowo prowadzić będzie do poprawy efektywności  kosztowej gospodarki wodnej.

Całość inwestycji szacuje się na kwotę 782 492.42 złote brutto.

Zadanie w całości zostanie pokryte z celowej subwencji pochodzącej z puli rządowej.

 

Przewiń do góry