Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik podpisała  Umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.”Modernizacja drogi wewnętrznej rolniczej nr dz. 457, 493/16, 493/18, 493/19, 494/2 w Przebieczanach oraz 570/2, 605 w Bodzanowie”. W drodze przetargu wyłoniona została firma, która zaoferowała najlepszą cenę. Realizatorem zadania jest  Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Krakowa. Zadanie obejmować będzie między innymi: wyrównanie istniejącej podbudowy, mechaniczne oczyszczenie drogi, skropienie nawierzchni remontowanego odcinka asfaltem, a także umocnienie korpusu drogi poprzez montaż palisady betonowej.

Inwestycja opiewa na  kwotę 166 254,68 złotych brutto i została wsparta dofinansowaniem w wysokości 50% koszów kwalifikowanych  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

Przewiń do góry