Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” (III edycja). Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 03.08.2023 r. na Portalu Beneficjenta. Celem programu jest wykorzystywanie wody deszczowej w gospodarstwach domowych. Skierowany jest on do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”.

Warunki programu:

  • minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł
  • minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2m3.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/ lub u Ekodoradców Gminy Biskupice pod numerami tel.: 12 289 70 95, 12 289 70 80. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AKTUALNOŚCI

W związku z dodatkową alokacją środków na zadania finansowane w ramach Programu MOJA WODA w dalszym ciągu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do działań związanych z zagospodarowaniem wody deszczowej.

Celem strategicznym Programu Priorytetowego MOJA WODA jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych,  w tym m.in. zjawiskiem suszy.

Koszty kwalifikowane obejmują zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę
i uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów;
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach o sumarycznej pojemności minimum 2 m3;
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie;
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych.

Informacje szczegółowe o Programie pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

 

statystyki moja woda.png

Przewiń do góry