Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 17 sierpnia Wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik wzięła udział w zgrupowaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Łazany. Była to okazja do obejrzenia zmagań sportowych młodych druhów, którzy zaprezentowali przekazany przez Gminę Biskupice nowy tor przeszkód. Posiadanie takiego toru przez MDP pozwoli lepiej rozwijać niezbędne młodym strażakom umiejętności pożarnicze oraz  przygotowywać się do licznych zawodów, w których reprezentują nie tylko swoją jednostkę ale także Gminę Biskupice.

Jednocześnie młodzi druhowie – w ramach wdzięczności - zaprosili Wójt Gminy na Kino Plenerowe przy OSP Łazany, wręczając symboliczny bilet rodzinny na to wydarzenie.

W skład toru przeszkód wchodzą: noszak do węży MS – 6 sztuk, łącznik startowy MS – 1 sztuka, płotek drewniany   ściana     MS – 1 sztuka, tunel MDP MS – 1 sztuka, kładka MDP MS – 1 sztuka,  pałeczka sztafetowa prądownica Fi 52 na zawody – 1 sztuka,  płyta pod wąż i gaśnicę MS   - 1 sztuka, stojak z poprzeczką MS – 1 sztuka, płotek lekkoatletyczny MS– 1 sztuka  , wykładzina do tunelu– 1 sztuka  jedno stanowisko  przyrządów i armatury MS, jedno stanowisko węzłów MS, jedna ściana drabiniasta drewniana MS, 10 sztuk hełmów MDP czerwonych ZG oraz 10 sztuk pasów czarnych.

Koszt zakupu – 16 599,16 zł pokryty został w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu  oraz Gminnego Programu  Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz uzależnieniom Behawioralnym.

 

Przewiń do góry