Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych, jakie pojawiły się nad nasza gminą pod koniec lipca, powołana została komisja, która dokonała oceny zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze drogowej. Zespół wytypował drogi uszkodzone w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych i zgłosił je do Wojewody Małopolskiego.

Tam właściwa komórka dokonała weryfikacji poszczególnych zgłoszeń. W wyniku przeprowadzonej oceny przyznano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 320 000 złotych na remont drogi gminnej Nr 56004K „Do cmentarza w Łazanach”. W ramach prac planowane jest m.in. wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz remont poboczy na odcinku o długości ok. 220 m.

Planuje się, że prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku kalendarzowym.

 

Przewiń do góry