Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Trwa Tydzień Usług Społecznych w Powiecie Wielickim. W dniach 4-5 września 2023r.  w Dobczycach zainaugurowano wydarzenie, które  ma na celu integrację środowiska podmiotów publicznych i niepublicznych w celu rozwoju i wzmacniania zasobów do realizacji usług społecznych.

Na zaproszenie organizatorów - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, w forum udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz. Naszą  gminę reprezentowała Wójt - Renata Gawlik wraz z kierownikiem GOPS - Konradem Szczeliną oraz kierownikiem ŚDS - Elżbietą Dudą. Podczas spotkania wysłuchano wykładów przedstawicieli instytucji finansujących usługi społeczne  -  m.in. Pana Jacka Kowalczyka - dyrektora Wydziały Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  Pani Wioletty Wilimskiej - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, a także Pana  Rafała  Barańskiego -  Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej . Prelegenci omówili najważniejsze założenia Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Małopolskiego na lata 2023 - 2023 z perspektywą do 2030 jako punt odniesienia dla rozwoju usług społecznych w gminach i powiatach Małopolski.

W programie znajdują się jeszcze wizyty studyjne „Dobre praktyki usług społecznych w Powiecie Wielickim”. Uczestnicy forum odwiedza m.in.  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podolanach, Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO w Trąbkach, Fundację Leonardo w Wieliczce, Fundację L`Arche w Śledziejowicach, Centrum Rozwoju Seniorów w Staniątkach, Campus Miseriecordiae w Brzegach oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce.

Zakończeniem tygodnia Usług Społecznych w Powiecie Wielickim  będzie spotkanie podsumowująco-inicjujące „Przyszłość usług społecznych w Powiecie Wielickim” w dniu 15 września 2023 w Niepołomicach.

 

Przewiń do góry