Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na XLV sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 31  stycznia 2022  r.,  o godz. 16.00  (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Harmonogram obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLIII i XLIV  sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2022 w Gminie Biskupice.
 4. Podjęcie uchwały  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Biskupice na lata 2022 – 2025.
 5. Przedstawienie sprawozdań z  prac Komisji stałych za 2021 rok.
 6. Przedstawienie planów pracy Komisji stałych na 2022 rok.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2022 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wystąpienia sołtysów , wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad sesji.

 

          

Przewiń do góry