Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W poniedziałek 18 września, to wielki dzień dla wielickich strażaków. Do użytku uroczyście oddano Komedę Państwowej Straży Pożarnej miesząca się przy ulicy Powstania Styczniowego. Wydarzenie zgromadziło władze z całego kraju: ministrów, mundurowych,   parlamentarzystów oraz władze samorządowe.

 „Akt przekazania”  na ręce Komendanta  Powiatowego PSP w Wieliczce -  mł. bryg. Leszka Kasińskiego wręczył  Pan  Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski wraz z  nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem - Zastępcą Komendanta Głównego PSP i nadbryg. Piotrem Filipkiem - Małopolskim  Komendantem Wojewódzkiego PSP.

Zaproszeni goście chętnie zabierali głos i składali gratulacje z okazji tego ważnego dnia.  Wydarzenie było doskonałą okazją do wyróżnienia strażaków i innych osób zasłużonych w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej terenu wielickiego, którym wręczone zostały odznaczenia nadane przez: Prezydenta RP -  Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Świętego Floriana oraz Medale Za Długoletnią Służbę; Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Odznaka Św. Floriana oraz przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP - Medal Honorowy im. B. Chomicza.

Nasza gminę reprezentowały delegacje z poszczególnych jednostek OSP wraz z Wójt Gminy Biskupice – Renatą Gawlik. Na ręce Pana Komendanta mł. bryg. Leszka Kasińskiego, Pani Wójt w imieniu Samorządu Gminy Biskupice oraz własnym, złożyła gratulacje i  podziękowania dla całego Zespołu. Wyraziła uznanie za zaangażowanie i pełną poświęcenia działalność w ochronie życia, zdrowia, mienia i środowiska. Dziękowała za ciągłą gotowość do niesienia pomocy bliźnim, za wiele akcji ratowniczych, prowadzonych z pełną ofiarności, za trud i poświęcenie, jakie ponoszą strażacy w codziennej służbie, której wymiernym efektem jest bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wielickiego.

Oddany do użytku budynek mieści się na obrzeżach miasta. Lokalizacja ta z pewnością skróci czas dotarcia na miejsce interwencji. Prace budowlane rozpoczęły się  w styczniu 2021 roku. Imponujący i nowoczesny budynek o powierzchni użytkowej 2199,90 m2, złożony jest dwóch części – pomieszczeń administracyjno –  biurowych i sal szkoleniowych a także z pomieszczeń garażowych. Budynek straży to druga z kolei, po krakowskim pogotowiu ratunkowym, instytucja, która budować ma powiatowe centrum powiadamiania i reagowania. W planach jest także wzniesienie w sąsiedztwie Komendy Powiatowej  Policji. Wówczas wszystkie służby zostałby skupione w jednym miejscu.

fot.za: www.gov.pl/web/kgpsp, wieliczkacity.pl

 

 

Przewiń do góry