Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Kolejny ważny etap modernizacji drogi  Sławkowice – Niżowa za nami. W ostatnich dniach wykonawca przystąpił do ułożenia nawierzchni asfaltowej.

„Prace związane z modernizacją tego odcinka trwają od zeszłorocznych wakacji. W ramach realizacji zadania  wykonano już m.in. chodnik, kanalizację deszczową, na niektórych odcinkach poszerzono drogę, przebudowano i uzupełniono pobocza. Wyznaczono też trakty piesze, które oddzielono od nawierzchni drogi krawężnikami” – wylicza Wójt gminy Biskupice Renata Gawlik.

Łączny koszt inwestycji szacuje się na kwotę 4 540 000,00 złotych. W 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację tego odcinka drogi przekazano kwotę 195 066 złotych. W 2023 na ten cel do gminy wypłynie suma 2 574 208 złotych. Łącznie dotacja wyniesie 2 769 274 złote. Zadanie finansowane jest na poziomie 65%, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy. 

 

 

 

Przewiń do góry