Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zakończyły się prace  budowlano - remontowe  związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja placu manewrowego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach”.

Zakres prowadzonych prac obejmował: wykopy wraz z transportem urobku, wykonanie rowków i ław krawężnikowych, ułożenie krawężników, usunięcie i wywiezienie remontowanej  nawierzchni, wykonanie koryt, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie gabionu i położenie nawierzchni asfaltowej.

Inwestycja została wsparta dofinansowaniem z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 27 000 ,00 zł strażackiej  w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”. Pozostałe środki w wysokości 82 399,00 zł. to wkład z budżetu Gminy Biskupice.  

Oficjalne otwarcie inwestycji nastąpi 2 października o godzinie 10.00.

 

Przewiń do góry