Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, informuje iż od 25.09.2023 roku zostanie zamknięty dla ruchu odcinek drogi powiatowej nr: 2020K w m. Łazany (w rejonie drogi na cmentarz) w związku z realizacją zadania pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 -0+490,49”. Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Utrudnienia w ruchu potrwają do końca bieżącego roku. O wszelkich zmianach mieszkańcy będą powiadamiani na bieżąco.

Objazd wyznaczono drogą wojewódzką nr: 966 i  powiatową nr: 2020K przez miejscowości Bilczyce i Sławkowice. Trasa objazdu

 

objazd-2020K.pdf.jpeg

za:https://zdp.wieliczka.pl/utrudnienia-w-ruchu/

Przewiń do góry