Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, szczególnie po zorganizowanych w ostatnim czasie zebraniach wiejskich, na których poruszany był również temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1469 z późn. zm.,) w zakresie m.in. ewidencji zbiorników bezodpływowych i kontroli umów z firmą asenizacyjną odbierającą nieczystości ciekłe ze zbiornika bezodpływowego (szamba) i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, Urząd Gminy Biskupice przedłuża termin przedłożenia dokumentów do dnia 31.10.2023r.

Prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Biskupice wymaganych dokumentów tj. umowy, potwierdzeń regularnego wywozu nieczystości (faktury, rachunki za ostatnie 12 miesięcy) oraz zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Można to uczynić poprzez złożenie kopii dokumentów: na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Biskupice, pocztą lub skan na adres mailowy .

Właściciele nieruchomości, którzy nie przedłożą stosownych dokumentów we wskazanym terminie zostaną poddani kontroli z Urzędu, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

 

Do pobrania:

PDFInformacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.pdf (317,26KB)
DOCXPlan kontroli.docx (13,93KB)
DOCzgłoszenie do ewidencji.doc (48,00KB)
DOCWykaz firm - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 25 08 2023.pdf.doc (34,00KB)

Przewiń do góry