Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 29.09.2023 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach, na wniosek Wójt Gminy Biskupice – Renaty Gawlik,  zwołano spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkanie otworzył kierownik GOPS – Konrad Szczelina oraz Wójt Gminy Biskupice -  Renata Gawlik dziękując członkom Zespołu za dotychczasową pracę.

Podczas obrad wybrano Przewodniczącego Zespołu a także posumowano miniony rok, podjęto również niezbędne uchwały i nakreślono cele na najbliższy czas.

Zespół ma za zadanie koordynować system przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. W jego skład wchodzą specjaliści  z różnych dziedzin, min. przedstawiciele jednostek organizacyjnych, pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych. Funkcjonowanie Zespołu  określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

 

 

Przewiń do góry