Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zakończyły się prace  budowlano - remontowe  związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja placu manewrowego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach”.

Zakres prowadzonej  modernizacji  obejmował: wykopy wraz z transportem urobku, wykonanie rowków i ław krawężnikowych, ułożenie krawężników, usunięcie i wywiezienie remontowanej  nawierzchni, wykonanie koryt, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie gabionu i położenie nawierzchni asfaltowej.

W dniu  2 października 2023r. na teren OSP Trąbki przybyli przedstawiciele samorządu Wójt Gminy Biskupice -  Renata Gawlik, z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  - Radny – Wojciech Kozak, a także prezes OSP – Zbigniew Ładyga wraz z druhem Ryszardem Waśniowskim.

Strażacka inwestycja została wsparta dofinansowaniem z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 27 000,00 zł  w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”. Pozostałe środki w wysokości 82 399,00 zł  to wkład z budżetu Gminy Biskupice.

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry