Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W miejscowości Bodzanów (przysiółek Rędziny) wkrótce rozpoczną się prace związane z  realizacją zadania pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice poprzez wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na działce nr 295 w Bodzanowie, Gmina Biskupice". W dniu 03.10.2023r. Wójt Gminy – Renata Gawlik podpisała umowę wraz z wykonawcą Januszem Dyrdą właścicielem firmy Hydroel Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C. na wykonanie studni głębinowej, która w przyszłości posłuży jako alternatywne ujęcie wody pitnej zaopatrującej część Gminy Biskupice.

Umowa na kwotę 280 563,00 złotych brutto obejmuje wykonanie robót wiertniczych związanych z utworzeniem otworu studziennego zgodnie z dokumentacją projektową. Realizator zadania  dokona pompowania oczyszczającego oraz pomiarowego. Skompletowana  zostanie również niezbędna  dokumentacja określająca zasoby eksploatacyjne studni wraz z zatwierdzeniem przez organ do spraw geologii, dokumentacja hydrogeologiczna oraz inwentaryzacja geodezyjna  otworu studziennego. Ponadto  przeprowadzone zostaną badania laboratoryjne w tym  próby wody fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.   

Według harmonogramu prace trwać będą od 09 października 2023r. do 15 grudnia 2023r. W planowanych pracach wykorzystywany będzie sprzęt ciężki, zatem prosimy mieszkańców Bodzanowa o wyrozumiałość oraz o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonej inwestycji.

 

 

Przewiń do góry