Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 13 października 2023r. Szkoła Podstawowa w Trąbkach i Szkoła Podstawowa w Sławkowicach  zainaugurowały cykl ślubowań uczniów klas I w Gminie Biskupice.

Uroczystość w SP Trąbki odbyła się w sali remizy OSP. Uczniowie starszych klas  oraz pierwszoklasiści przygotowali  uroczystą akademię, którą rozpoczął wspólnie zatańczony „Polonez”.  Następnie uczniowie klas pierwszych   wypowiadając słowa „Ślubowania”,  stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Po złożeniu ślubowania dyrekcja szkoły dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Uczniowie otrzymali tpamiątkowe dyplomy, prezenty niespodzianki od Rady Rodziców i także od Radnych z Trąbek.

Nie zabrakło przemówień pani Dyrektor – Anny Gonet a także kierownika GZOS – Agnieszki Fliśnik. Panie życzyły Uczniom i wychowawcom, aby szkoła była dla nich miejscem poznawania świata, uczenia się, zdobywania nowych doświadczeń ale też zawiązywania ciekawych przyjaźni i miłego spędzania czasu.

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Sławkowicach zabrali wszystkich zebranych w fascynującą podróż. Piękna scenografia a także świetne przygotowanie uczniów wywołało wzruszenie wśród zgromadzonych rodziców. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej przedstawili to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani  przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Na zakończenie pierwszaki złożyły przysięgę a Dyrektor SP – Dariusz Zawiślan  dokonał pasowania pierwszoklasistów na uczniów szkoły.

Z okazji jutrzejszego Święta Edukacji Narodowej kierownik GZOS – Agnieszka Fliśnik w imieniu własnym oraz Wójt Gminy Biskupice   - Renaty Gawlik,  złożyła serdeczne życzenia dla wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w palcówkach oświatowych, dużo zdrowia, energii, wytrwałości, cierpliwości, możliwości realizacji swoich planów zawodowych oraz tego aby trud podejmowany w codziennej pracy był realizacją ambicji a efekty powodem do dumy.

 

SP Trąbki

 

 

SP Sławkowice

 

Przewiń do góry