Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Postanowieniem nr 126/ 2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II dokonał nowego podziału Gminy Biskupice na stałe obwody głosowania, ustalił ich numery, granice i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. Powstały dwa nowe obwody głosowania:

  1. Obwód nr 10 obejmujący swym zasięgiem całą miejscowość Sułów i mający swoją siedzibę w Domu Kultury w Sułowie, Sułów 252, 32-020 Wieliczka. Obwód ten został wydzielony z obwodu nr 1 obejmującego obecnie swym zasięgiem tylko miejscowość Biskupice.
  2. Obwód nr 11 obejmujący swym zasięgiem całą miejscowość Szczygłów i mający swą siedzibę w Świetlicy w Szczygłowie, Szczygłów 120, 32-020 Wieliczka. Obwód ten został wydzielony z obwodu nr 6 obejmującego obecnie swym zasięgiem tylko miejscowość Zabłocie.

W związku z powyższym mieszkańcy Sułowa głosują w obwodzie nr 10 z siedzibą w Domu Kultury w Sułowie, zaś mieszkańcy Szczygłowa w obwodzie numer 11 z siedzibą w Świetlicy w Szczygłowie.

Siedziby głosowania dla mieszkańców Biskupice i Zabłocia pozostają bez zmian tzn. mieszkańcy Biskupic głosują w obwodzie nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Biskupicach, Biskupice 322, 32-020 Wieliczka, zaś mieszkańcy Zabłocia w obwodzie numer 6 z siedzibą w Placówce Wsparcia Dziennego w Zabłociu, Zabłocie 171, 32-020 Wieliczka.

Dodatkowo Postanowienie to zmieniło siedzibę Obwodowej Komisji nr 2 w Przebieczanach. Nowa siedziba Obwodowej Komisji mieści się w budynku Świetlicy w Przebieczanach, Przebieczany 664, 32-020 Wieliczka.

Dokonano także zmiany numeru obwodu odrębnego w Biskupicach, obejmującego Dom

Przewiń do góry