Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W tegorocznym naborze konkursowym „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS 2023” Województwa Małopolskiego gmina Biskupice otrzymała dofinansowanie na wykonanie zadania - „Modernizacja placu rekreacji dla dzieci i młodzieży w Łazanach” położonego  przy Szkole Podstawowej  im. Marii Konopnickiej.

Przeprowadzono procedurę przetargową, którą wygrała firma AKRO Grzegorz Sotoła. W dniu 26.10.2023 Urzędzie Gminy Biskupice,  Wójt – Renata Gawlik w asyście Skarbnika – Agnieszki Gągulskiej  wraz  przedstawicielem firmy podpisali umowę dotyczącą modernizacji placu rekreacji przy łazańskiej podstawówce.

W ramach zadania planuje się gruntowną przebudowę placu. Wykonane zostaną  roboty ziemne wraz z podbudową, demontaż istniejącej nawierzchni wraz z jej utylizacją i wymianą na nawierzchnię bezpieczną. Ponadto teren zostanie  odwodniony a na placu pojawią się nowe  urządzenia  typu street workout i urządzenia rekreacyjno – sportowe. Wykonane zostanie też częściowe ogrodzenie terenu.

Całość inwestycji szacuje się na kwotę 348 028,00 zł,  z czego  96 160,00 zł pokryje dofinansowanie, natomiast pozostała kwota tj. 252 868,00 zł pochodzić będzie z budżetu gminy. Jak podają zapisy umowy prace mają potrwać do 15 grudnia 2023 roku.

 

 

 

Przewiń do góry