Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice ogłasza konsultacje do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Biskupice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Konsultacje będą  przeprowadzone w terminie od 27 października 2023r. do 6 listopada 2023r.  W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biskupice, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi, wnioski i opinie do projektu programu należy składać na zamieszczonym poniżej formularzu:

  • na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455
  • drogą elektroniczną na adres: ug@biskupice.pl

 

Tekst  projektu programu i formularz zgłaszania uwag w załączeniu:

 

Przewiń do góry