Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

03 listopada aulę Urzędu Gminy Biskupice wypełniła młodzież ze  Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach oraz w Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach z/s w Tomaszkowicach. W sumie 127  uczniów z  klas VI-VIII wzięło udział w zajęciach profilaktycznych pn. „SPINACZ”.

Program oparty jest  na modelu profilaktyki zintegrowanej obejmujący w szczególności zachowania ryzykowne młodzieży w obszarze uzależnień behawioralnych. Celem zajęć jest udzielenie wsparcia młodzieży w okresie dorastania oraz omówienie razem z nimi zarówno zagrożeń, jak i możliwości, z jakimi spotykają się w rzeczywistym i wirtualnym świecie.  Program kładzie duży nacisk na podejmowanie przemyślanych decyzji i planowanie przyszłej ścieżki zawodowo-edukacyjnej. Ponadto, wspiera młodzież  w rozwijaniu indywidualnych pasji  i zainteresowań oraz kształtuje postawę konsekwentnego dążenia do osiągania zamierzonych celów. To również forma wsparcia  rodziców  i opiekunów w przekazywaniu nastolatkom zasad, które pomagają chronić młodzież przed zagrożeniami i pomagają w realizacji ich najgłębszych marzeń. Opiera się na trzech filarach: profilaktyce, rozwoju osobistym młodego człowieka i edukacji.

Prowadzący zwiększają  świadomość młodzieży oraz ich dorosłych opiekunów na temat  „e- zagrożeń” (uzależnienie od Internetu, mediów społecznościowych i gier, fake newsy, cyberprzemoc, oszustwa oraz utrata kontroli nad wizerunkiem online). W programie Spinacz stosuje się różnorodne metody pracy grupowej, takie jak prezentacje multimedialne, krótkie filmiki, muzykę, dynamiczne ćwiczenia oraz burzę mózgów. Podczas spotkań uczestnicy mieli  również możliwość doświadczenia zdrowego stylu życia dzięki przekazom od prowadzących realizatorów.

Zajęcia sfinansowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2023 rok.

 

 

 

Przewiń do góry