Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 6 listopada w auli Urzędu Gminy Biskupice odbyło się spotkanie z przedstawicielami biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z zespołem roboczym ds. współpracy metropolitarnej w gminie Biskupice. 

Podczas obrad omówiono efekty tegorocznej współpracy metropolitarnej, podsumowując najistotniejsze efekty pracy. Do najważniejszych zaliczono zadania związane z transportem publicznym i wprowadzeniem biletu metropolitarnego, a także stworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności SUMP. Przedstawiono zadania jakie nadal będą kontynuowane  w ramach współpracy. Ustalono też  wstępny plan pracy na przyszły 2024 rok, wyznaczając zadania do realizacji w zakresie 7 obszarów -  inteligentnego zarządzania, środowiska i przestrzeni, mobilności, gospodarki, kultury czasu wolnego, edukacji oraz usług społecznych.  

Na zakończenie Dyrektor Biura Metropolii Krakowskiej - Daniel Wrzoszczyk, na ręce i Wójt Gminy Biskupice  - Renaty Gawlik przekazał zaproszenie do udziału w IV Forum Metropolii Krakowskiej, które zaplanowano na koniec listopada w Niepołomicach.

 

 

Przewiń do góry