Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Plac rekreacji przy łazańskiej podstawówce przechodzi gruntowną  modernizację. W miejscu inwestycji  pojawił się sprzęt ciężki, a wykonawca przystąpił do prac demontażowych oraz ziemnych.  Całość inwestycji szacuje się na kwotę 348 028,00 zł, z czego 96 160,00 zł pokryje dofinansowanie, natomiast pozostała kwota tj. 252 868,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

- Ta inwestycja była wyczekiwana przez  dyrektora - Marcina Mańka oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Łazanach. Wystartowaliśmy w tegorocznym naborze konkursowym „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS 2023” Województwa Małopolskiego i otrzymaliśmy dotację w wysokości 96 160 złotych – komentuje Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik,  na realizację zadania pn. „Modernizacja placu rekreacji dla dzieci i młodzieży w Łazanach”.

- Projekt przebudowy przewiduje roboty ziemne wraz z podbudową, demontaż istniejącej nawierzchni wraz z jej utylizacją i wymianą na nawierzchnię bezpieczną. Ponadto teren zostanie  odwodniony a na placu pojawią się nowe  urządzenia  typu street workout i urządzenia rekreacyjno – sportowe. Wykonane zostanie też częściowe ogrodzenie terenu – dodaje Wójt. Bardzo mnie cieszy, że już wkrótce powstanie przyjazne miejsce dla dzieci i młodzieży.  Całość inwestycji zamknięta zostanie jeszcze w tym roku kalendarzowym.

 

Przewiń do góry