Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Droga „Pod cmentarz” w Łazanach została objęta dotacją celową  z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W wyniku wystąpienia  silnych opadów atmosferycznych, jakie pojawiły się nad naszą gminą pod koniec lipca, powstały szkody w infrastrukturze drogowej. Jednym z traktów, którego stan techniczny pogorszył się była droga „Pod cmentarz” w Łazanach.

Specjalnie powołana komisja wytypowała najbardziej zniszczone odcinki dróg i zgłosiła je do Wojewody Małopolskiego. Po przeanalizowaniu wniosku postanowiono przyznać fundusze w wysokości 320 000 złotych na remont drogi gminnej Nr 56004K „Do cmentarza w Łazanach”.

Od kilu dni trwają prace remontowe. Wykonana została nowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna na odcinku o długości 220 m. Modernizację przejdą też pobocza, które zostaną poszerzone i utwardzone.

 

 

 

 

Przewiń do góry