Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przed nami kolejne remonty dróg. Wojewoda Małopolski przyznał gminie Biskupice dotację celową z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dzięki otrzymanym środkom remontowi poddane zostaną dwa odcinki traktów gminnych: droga „Pod Malarczyka” w Łazanach oraz droga „Do Dobranowic” w Sławkowicach. To kolejne drogi jakie otrzymają wsparcie na remont w tym roku. Pierwsza droga wyremontowana z dotacji celowej to droga „Pod cmentarz” w Łazanach.

Trwa już procedura przetargowa. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu wyłonimy wykonawcę tych drogowych inwestycji – komentuje Wójt Renata Gawlik. Na drodze „Pod Malarczyka” planujemy wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na długości 368 metrów. Modernizacji poddany zostanie odcinek od drogi „Pod cmentarz Łazany” w stronę w stronę Kościoła (do rozjazdu na drogę wewnętrzna o nr dz.113). Pobocza po obu stronach jezdni zostaną wzmocnione kruszywem łamanym. Dodatkowo przeprowadzony będzie remont istniejącego odwodnienia wraz z montażem korytek - tłumaczy Wójt. Remont tego odcinka szacuje się na kwotę 334 370 zł a otrzymane wsparcie wynosić będzie do 80 % wartości zadania.

W Sławkowicach modernizować będziemy odcinek drogi gminnej „Do Dobranowic” od skrzyżowania z drogą gminną „Sławkowice - Niżowa” do granicy z gminą Wieliczka. Będzie to odcinek o długości 310 m. Przewidywany koszt określa się na poziomie 294 557 złotych i tak samo jak droga w Łazanach - i ta inwestycja otrzyma wsparcie do 80% wartości. Planuje się wymianę nawierzchni asfaltowej, konserwację odwodnienia, umocnienie skarpy za pomocą narzutu kamiennego oraz wzmocnienie poboczy.”

 

Przewiń do góry