Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przed nami kolejne remonty dróg. Ministrowie: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Finansów  przyznali gminie Biskupice  dotację celową,  z budżetu państwa, na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem  skutków klęski  żywiołowej z lipca 2023r. Stosowne dokumenty w tej sprawie zostały złożone  przez Wójt Gminy Biskupice – Renatę Gawlik podczas październikowej wizyty w Urzędzie Wojewódzkim.

Dzięki otrzymanym środkom  remontowi poddane zostaną  dwa odcinki traktów gminnych: droga „Pod Malarczyka” w Łazanach oraz droga „Do Dobranowic” w Sławkowicach.  To kolejne drogi jakie otrzymają  wsparcie na remont w tym roku. Pierwsza droga wyremontowana  z dotacji celowej  to  droga „Pod cmentarz” w Łazanach.

Trwa już procedura przetargowa. Mamy nadzieję, że  jeszcze w tym miesiącu  wyłonimy wykonawcę tych drogowych inwestycji – komentuje Wójt Renata Gawlik.  Na drodze „Pod Malarczyka” planujemy wykonanie remontu nawierzchni  asfaltowej na długości 368 metrów. Modernizacji poddany zostanie odcinek od  drogi „Pod cmentarz Łazany” w stronę w stronę Kościoła (do rozjazdu na drogę wewnętrzna o nr dz.113). Pobocza po obu stronach jezdni zostaną wzmocnione kruszywem łamanym. Dodatkowo przeprowadzony będzie remont istniejącego odwodnienia wraz z montażem korytek -  tłumaczy Wójt. Remont tego odcinka szacuje się na kwotę 334 370 zł  a otrzymane wsparcie wynosić będzie do 80 % wartości zadania.

 

W Sławkowicach  modernizować będziemy odcinek drogi gminnej „Do Dobranowic” od skrzyżowania z drogą gminną „Sławkowice - Niżowa” do granicy z gminą  Wieliczka. Będzie to odcinek o długości 310 m. Przewidywany koszt określa się na poziomie 294 557 złotych i tak samo jak droga w Łazanach  - i ta inwestycja  otrzyma wsparcie do 80% wartości.Planuje się wymianę  nawierzchni asfaltowej,  konserwację odwodnienia, umocnienie skarpy za pomocą narzutu kamiennego  oraz wzmocnienie poboczy.”
 

 

Przewiń do góry