Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Od lipca  na terenie naszej gminy prowadzone były prace związane z poprawą infrastruktury wodnej. Modernizacja  swoim zasięgiem objęła wszystkie 12 sołectw. W ramach realizacji zadania pod nazwą: „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice poprzez przebudowę sieci wodociągowej" wydatkowano kwotę blisko 1 000 000 złotych.

Pierwotnie, wodną  inwestycje szacowano na kwotę 782 492.42 złotych brutto. W ramach prac wymieniono 110 zasuw sieci wodociągowych, w tym 48 istniejących  zostało wyremontowanych  i zamontowano 62 nowe.  W projekcie przewidziano również remont 13 hydrantów.  Dodatkowo sieć wodociągową wyposażono w 20 reduktorów sieciowych stabilizujących ciśnienie. W toku prowadzonych prac pojawiły się roboty dodatkowe  i uzupełniające prace, które należało wykonać. Łączny ich koszt to  155 963,69 złotych. W ramach tych prac między innymi zamontowano 13 sztuk zasuw, 1 hydrant, 2 nawiertki.

„Koordynacja tak dużego przedsięwzięcia wymagała czasowych włączeń wody. O każdorazowej planowanej przerwie w dostawie wody mieszkańcy byli  informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować za Państwa  cierpliwość i wyrozumiałość.” – komentuje Wójt Renata Gawlik. „Niewątpliwie przeprowadzona modernizacja  pozwoli znacząco skrócić czas wyłączeń  wody przy ewentualnej awarii sieci. Ponadto, w przyszłości pozwoli ograniczyć obszar, na którym wystąpią  braki wody, a tym samym zredukować jej straty, przyspieszyć czas  naprawy awarii a docelowo prowadzić będzie do poprawy efektywności  kosztowej gospodarki wodnej. Wykonane zadanie nie wyczerpuje wszystkich potrzeb w tym zakresie, dlatego w miarę możliwości będziemy zabiegać o kolejne środki na dalsze inwestycje w tym obszarze” – dodaje szefowa gminy Biskupice.

Zadanie w całości zostanie pokryte z celowej subwencji pochodzącej z puli rządowej.

 

 

Przewiń do góry