Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniach 21 i 22 listopada  w auli Urzędu Gminy Biskupice odbyły się  spotkania profilaktyczne pn. „Gwiazda Mocy – pierwsza wyprawa”. W zajęciach  udział wzięli uczniowie klas VI i VII z SP Przebieczany i SP Sławkowice. 

Program profilaktyki zintegrowanej pn. "Gwiazda Mocy – Pierwsza Wyprawa" powstał w Instytucie Profilaktyki Zintegrowanej jako nowoczesna propozycja wspierania rozwoju młodzieży w wieku 12-13 lat – z przeznaczeniem dla uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli. 

Program  stanowi  uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Dzięki szerokiemu zakresowi treści oraz szerokiemu spektrum przewidywanych efektów pełni rolę czynnika wiążącego i podsumowującego inne elementy Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki oraz Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego. W tworzeniu programu wykorzystano 12-letnie doświadczenie jego twórców w realizacji innych działań opartych o model profilaktyki zintegrowanej, zwłaszcza doświadczenie wdrażania programu „Archipelag Skarbów”.

Głównym celem programu jest wzbudzenie w uczestnikach wiary we własne możliwości i zachęcenie ich do podjęcia drogi ku realizacji najpiękniejszych i najgłębszych marzeń. W trakcie programu młodzież została zachęcona do  wierności mądrym zasadom życiowym i zdobywania  umiejętności potrzebnych  do wyboru dobrego kierunku w życiu – w tym także umiejętność pomagania innym i proszenia o pomoc, gdy jest się w potrzebie. W trakcie programu młodzież ćwiczyła  umiejętność rozróżnienia etycznych i nieetycznych działań oraz umiejętność rozpoznawania prawdy i fałszu. Wszystko po to, by szósto i siódmoklasiści potrafili asertywnie zachować się w sytuacji namowy do przemocy, łamania prawa, korzystania z narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu czy pornografii. Nadrzędnym celem programu   jest  wzmacnianie roli rodziny w oczach dzieci i ugruntowanie autorytetu rodziców. 

Program sfinansowany w ramach Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2023 rok.

 

 

 

Przewiń do góry