Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Gmina Biskupice znalazła się wśród 314 nagrodzonych  w programie profrekwencyjnym „Bitwa o remizy”.  Podczas październikowych wyborów parlamentarnych , mieszkańcy naszej gminy licznie przystąpili do głosowania, osiągając w powiecie wielickim najwyższy wynik frekwencji na poziomie 78,19% w kategorii gmin wiejskich do 20 tys. mieszańców.   W efekcie do 5 jednostek OSP działających na terenie naszej gminy trafi w sumie 1 000 000  złotych.

Inicjatywa „Bitwa o remizy” to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Każde z Ministerstw przekazuje dotację w wysokości po 500 000 złotych na określony katalog zadań.  Z MSWiA środki można wykorzystać na  realizację zadań termomodernizacyjnych, instalację OZE   a z MKiŚ na  realizację inwestycji,  zadań remontowych a także zakup wyposażenia remiz.

W dniu 17 listopada Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik wraz z Prezesami OSP wzięli udział w spotkaniu jakie odbyło się w PSP w Krakowie. Podczas obrad przekazane zostały najważniejsze  informacje na temat  możliwości rozdysponowania dotacji.  W ślad za tymi wytycznymi w dniu 23 listopada w Urzędzie Gminy Biskupice zwołana została narada zespołu roboczego, który zajmować się będzie tą tematyką. W spotkaniu uczestniczyli członkowie  Komisji w składzie: Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik, Zastępca Komendanta Powiatowego KP  PSP –st.kapt. Robert Ulman, Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno - Szkoleniowych KP PSP -  st.kapt. Bartosz Kłosowicz, Prezes OSP Sławkowice – Adam Jamka, Prezes OSP Łazany – Dariusz Turek, Prezes OSP Trąbki – Zbigniew Ładyga, Prezes OPS Biskupice – Juliusz Kanarek, Prezes OSP Bodzanów – Tadeusz Drobniak, przedstawiciel UG Biskupice, inspektor ds. ppoż -  Dorota Kupiec.

Komisja dyskutowała  na temat najpilniejszych inwestycji do zrealizowania. Najwięcej uwagi poświęcono  zadaniom   jakie powinny zostać wykonane w remizach OSP, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków – ochotników. Wytypowano zadania, wstępnie podzielono środki finansowe i stworzono niezbędna dokumentację do dalszych działań.

 

 

 

 

Przewiń do góry